PARAFIA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

W ŁĘCZYCY


Komunia

  1. Uroczystość Pierwszej Komunii św. przypada w drugą i trzecią niedzielą miesiąca maja na mszy św. o godzinie 10.30.
  2. Grupę pierwszą stanowią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 4.
  3. Grupę drugą stanowią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 1 oraz innych szkół.
  4. Do Pierwszej Komunii św. w Parafii Św. Andrzeja Apostoła przystępują wszystkie dzieci z klas trzecich, które mieszkają na terenie naszej parafi, bez względu na to do jakiej szkoły uczęszczają.
  5. Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się na mszach św. o godzinie 16.30 w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
  6. Przygotowania do Pierwszej Komunii św. kończą się rozmową kwalifikacyjną dziecka z ks. Probosczem w obecności rodziców.


Uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii św. przypada w czwartą niedzielę maja na mszy św. o godzinie 10.30.
KONTO PARAFII
BS Poddębice 21 9263 0000 0669 0135 2006 0002