PARAFIA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

W ŁĘCZYCY


Duszpasterze

Proboszcz - Dziekan Łęczycki:
Ks. kan. mgr lic. Sławomir Sobierajski
w parafii od 2009 roku

Wikariusze:
Ks. mgr Paweł Pietrzak
w parafii od 2017 roku

Ks. dr Roman Sękalski
w parafii od 2018 roku

Ks. mgr Cezary Porada
w parafii od 2019 roku


Pracownicy świeccy

Pan Piotr Drzewiecki - organista
Pan Paweł Czerwiński - kościelny
KONTO PARAFII
BS Poddębice 21 9263 0000 0669 0135 2006 0002