PARAFIA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

W ŁĘCZYCY


Duszpasterze

Proboszcz - Dziekan Łęczycki:
Ks. kan. mgr lic. Sławomir Sobierajski
w parafii od 2009 roku

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Karol Chrapulski
w parafii od 2013 roku

Ks. mgr Łukasz Śliwiński
w parafii od 2014 roku

Ks. mgr Dariusz Szeląg
w parafii od 2015 roku

Rezydent:
Ks. Jan Bukowski
w parafii od 2006 roku


Pracownicy świeccy

Pan Piotr Drzewiecki - organista
Pan Paweł Czerwiński - kościelny
KONTO PARAFII
BS Poddębice 21 9263 0000 0669 0135 2006 0002