PARAFIA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

W ŁĘCZYCY


Pogrzeb

 1. Należy jak najszybciej ustalić termin pogrzebu (można telefonicznie lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego).
 2. Pogrzeby odbywają się w kaplicy cmentarnej.
 3. Pogrzby nie mogą odbywać się w niedziele lub niektóre święta kościelne (według kalendarza liturgicznego).
 4. Pogrzeb załatwiamy na podstawie aktu zgonu wystawionego przez lekarza (akt wystawiony w celach pochówku).
 5. Jeżeli rodzina zmarłego posiada grób na cmentarzu powinna przedstawić dowód zastrzeżenia.
 6. Osoba, która dokonuje pochówku, składa oświadczenuie, że posiada zgodę rodziny, w związku z Art. 10, Ustawy z dnia 31.01.1959 r.
 7. Jeżeli pogrzeb dotyczy zmarłego zastrzegającego, rodzina zmarłego powinna ustalić kto przejmuje prawa i obowiązki zastrzegającego.
 8. Jeżeli rodzina nie posiada grobu na cmentarzu w Łęczycy, powinna udać się na cmentarz i wybrać dogodne miejsce.
 9. Ofiara zastrzegająca na starym cmentarzu jest jednakowa dla wszystich grobów.
 10. Ofiara zastrzegająca na nowym cmentarzu zależna jest od kwatery.
 11. Pochówek osób zmarłych dokonuje się po 24 godzinach od zgonu. Osoby zmarłe na chorobę zakaźną - przed upływem 24 godzin.
KONTO PARAFII
BS Poddębice 21 9263 0000 0669 0135 2006 0002