PARAFIA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

W ŁĘCZYCY


Rada Parafialna


W skład Rady Parafialnej weszły następujące osoby:

Z terenu miasta: P. Aneta Madejska, P. Mirosława Żydek, P. Józef Karolczak, P. Zygmunt Durek, P. Antoni Wojtczak, P. Czesław Tecław, P. Zbigniew Lisiecki, P. Cezary Brzeski, P. Jerzy Klazura.

Z wiosek: Borki: P. Agnieszka Kałuzska, Dzierzbietów Duży i Mały P. Anna Zarębska, Leszcze P. Agata Fornalczyk, Lubień P. Ewa Domańska i P. Zygmunt Fabrykowski, Sierpów P. Marek Sobczyk, Wilczkowie P. Andrzej Chwiałkowski i P. Krzysztof Graczyk, Wichrów P. Marian Święcki, Konary P. Jan Rzepkowski, Topola Katowa P. Bogdan Wasiak i P. Jerzy Kazimierski.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Rolą Rady, jak sama nazwa wskazuje jest pomoc Proboszczowi w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących spraw ekonomiczno gospodarczych, pomoc w poszukiwaniu wykonawców różnych prac oraz pomoc w poszukiwaniu środków materialnych. Członkowie Rady są swego rodzaju łącznikiem miedzy Proboszczem a parafianami. Uczestnictwo w Radzie jest funkcją społeczną.

KONTO PARAFII
BS Poddębice 21 9263 0000 0669 0135 2006 0002