PARAFIA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

W ŁĘCZYCY


Ślub

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:
  1. Dowody osobiste narzeczonych.
  2. Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.
  3. Trzy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

SPOTKANIA:
  1. Ustalenie terminu ślubu (jak najwcześniej).
  2. Dziesięć spotkań na kursie przedmałżeńskim, oraz spotkanie w Poradni Rodzinnej.
  3. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi (z w/w dokumentami ok. 2 miesiące przed ślubem).
  4. Spisanie aktu ślubu (w tygodniu przed ślubem, dane świadków: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
  5. Ślub
  6. Odbiór aktu ślubu (w USC ok 2 tygodnie po ślubie).

W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.

W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

W przypadku osób które przyjęły wcześniej ślub cywilny należy dostarczyć akt z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa.

Kurs przedmałżeński odbywa się w poniedziałki o godzinie 19.00 (od połowy lutego do końca czerwca, oraz od września do Bożego Narodzenia).

Poradnia Rodzinna czynna jest w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00.
KONTO PARAFII
BS Poddębice 21 9263 0000 0669 0135 2006 0002